Uuring "Lugupeetud lapsevanem!"
Tere! Olen Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži III kursuse üliõpilane alushariduse pedagoogi erialal ja palun Teie kaasabi oma bakalaureusetöö uurimuse läbiviimiseks. Minu töö teema on Lastevanemate teadlikkus lapse kõnearengust ja erinevatest kõnehäiretest koolieelses eas.
Olen väga tänulik, kui leiate aega ankeedi täitmiseks. Ankeet on anonüümne ja saadud tulemusi kasutatakse ainult statistiliselt üldistatuna lõputöö koostamisel. Teile sobiv vastusevariant märkige kastikesse linnukesega ja avatud küsimustele palun kirjutage küsimuse all olevasse kasti. Küsimuste tekkimisel pöörduge minu poole selgituste saamiseks. Tänades, Kristiina Lissa TLÜ Rakvere Kolledži üliõpilane, kristiina.lissa@mail.ee


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!