Uuring "KODUÕNNETUSTE VÄHENDAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK"
Hea küsimustikule vastaja!

Täname, et olete asunud mõtestama ja hindama oma kodu turvalist keskkonda. Küsimustiku koostajate suurim soov on, et te mõtleksite läbi oma kodused ja vabaaja ohud ning vajadusel ja võimalusel leiaksite ohutumad lahendused. Soovime, et lapsed teaks, kuidas ohtu sattudes või ohtu märgates käituda ning kuhu pöörduda ja kuidas käituda. Kindlasti peaks iga laps teadma oma kodust aadressi ning ei tohiks juba ette karta politseinikke, päästjaid ega muid abistajaid. Küsitluse lõppu on lisatud mõned lingid, kust saab täiendavat informatsiooni valdkonna kohta.

Täname, et hoolite!