Uuring "Viljandi linna elanike küsitlus uue arengukava koostamiseks"
Hea viljandlane!

Viljandi Linnavolikogu algatas Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ning Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 koostamise ning moodustas uute arengudokumentide koostamiseks ajutise komisjoni.

Arengudokumentide koostamise eesmärgiks on määrata linna arengusuunad pikemaks perioodiks ning kokku leppida tegevused ja investeeringud lähiaastateks koos otstarbeka ressursikasutuse näitamisega.

Alljärgneva küsitluse eesmärgiks on anda Viljandi linna elanikele võimalus hinnata seni tehtut ning kaasa rääkida, kuidas muuta linna paremaks. Ootame kaasamõtlemist selles, millised on olulised lahendamist vajavad probleemid ja millised tegevused peaksime lähiaastatel ellu viima.
Vastamiseks on 6 küsimust ning küsitlus on anonüümne. Saadud vastuseid kasutame arengudokumentide koostamisel.

Täname!

Madis Timpson, Viljandi linnapea
Helir-Valdor Seeder, Viljandi Linnavolikogu esimees
Helmut Hallemaa, Viljandi linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!