Uuring "Lääne-Nigula valla elanike rahuloluküsitlus"
Hea Lääne-Nigula valla elanik!
Lääne-Nigula Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, et hinnata elanike rahulolu valla teenustega.
Küsitlus on anonüümne ning vastuseid kasutatakse üldistatud kujul. Vastamine võtab aega kuni 20 minutit. Kui lisate ka oma nime ja kontaktandmed, osalete loosis, kus on võimalik võita valla meeneid.
Küsimuste tekkimisel või täiendava info saamiseks palume pöörduda arendusnõunik Raina Jeeberg’i poole (raina.jeeberg@laanenigula.ee, 4720310).