Uuring "Noorte tööotsingud 2020"
Ajakirjanik Eesti Päevalehest uurib, millised võimalused on noortel sel suvel tööle saada. Kas Teile tundub, et sel aastal on võrreldes eelmiste aastatega vähem töö- ja praktikapakkumisi just noortele? Või olete noor ja kandideerinud käesoleval aastal mitmetesse kohtadesse, aga Teile ei vastata (ei positiivse ega negatiivse vastuse korral)?