Uuring "Eesti elanikkonna suhtumine COVID-19 vaktsineerimisse"
Hea eesti elanik!
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis viiakse läbi uurimust teemal „Eesti elanikkonna suhtumine COVID-19 vaktsineerimisse“. Uuringu eesmärgiks on selgitada ajendeid, miks inimesed on otsustanud ennast vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Uuringu tulemused annavad ülevaate olukorrast ja Teie kui meie riigi kodaniku arvamus on väga oluline. Seega palume Teil vastata küsimustikule, mis asub connect.ee keskkonnas ja millele kulub ca 10-15 minutit (see on vabatahtlik ja võite küsimustikule vastamise katkestada igal ajahetkel)!
Küsitakse personaalseid andmeid (sugu, vanus, haridustase, sissetulek) ning teie arvamust COVID-19 vaktsineerimise kohta, kuid teie isiku tuvastamine selle kaudu ei ole tõenäoline. Andmeid hoitakse kõrgkooli turvatud võrgus vaid uurijatele teadaolevas koodiga kaustas kõrgkooli siseeeskirja kohaselt 10 aastat (kuni juuni 2031). Uuringu tulemused kajastatakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava üliõpilaste lõputöödes ja ka artiklites/ettekannetes üldistatud kujul.
Täpsustavate küsimuste korral palun kontakteeruge: annaliisatamm@nooruse.ee.
Head vastamist!