Väärtuste süsteem

Tere!
Oma diplomitöö ülesehituse jaoks tahaksin läbi viia uurimuse inimeste väärtuste hierarhia kohta tänapäeva ühiskonnas.
Selleks, et saada täpset ja objektiivset informatsiooni sellel teemal, palun, et vastaksite ausalt.
Uuring on anonüümne. Individuaalseid vastuseid ei kirjeldata eraldi. Iga küsimuse puhul võetakse arvesse kokkuvõtlikud vastused, kuna tegu on diplomitööga. Uuringu läbimine võtab 5 minutit teie ajast.
Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
1. Haridustase
Algkool
Keskkool
Bakalaureus
Magister
Doktor
2. Töökogemus
Ei ole töökogemust
1-2 aastat kogemust
3-5 aastat kogemust
5-10 aastat kogemust
10 aastat ja rohkem
3. Abielustaatus
Abielus, lapsed
Abielus, lapsi pole
Elan tüdruksõbra / poissõbraga
Lahutatud
Muu
4. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Karjäär
  Pere
  Sõbrad
  Armastus
  Raha
  Füüsiline atraktiivsus
  Võim (ühiskondlik staatus)
  Religioon
5. Seks on minu elus
 12345678910 
Vähetähtis          Väga tähtis
6. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
  Ausust
  Lojaalsust
  Edukust karjääris
  Loogikat ja intelligentseid oskusi
  Raha
  Füüsilist atraktiivsust
7. Usun, et
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan
8. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad
Mina olen halb aga teised inimesed on head
Mina olen hea ja teised inimesed on head
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad
9. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473.jpg
Õnneliku inimese silmad
Kurva inimese silmad
Ei oska öelda
10. Minu jaoks on olulisem:
Järgida südant
Järgida mõistust
11. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
12. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
img/ee/user_q8/200018473.jpg
img/ee/user_q8/200018474.jpg
13. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)
Karjääri arendamisele
Haridusele
Välimusele
Pereelule
Armuelule
Religioonile
Sinu osalemine selles uuringus aitas omandada olulisi andmeid minu diplomitöö jaoks. Tänan sind vastuste eest!
Kui oled huvitatud uuringu tulemustest - anna mulle teada, saadan need sulle.