Uuring "Sinu lapse koolikott"
Hea lapsevanem!

Lastekaitse Liidu poole on aastate jooksul pöördunud paljud murelikud lapsevanemad, kuna paljudes Eesti koolides ei võimalda õppetöö korraldus tihti vanematel hoida koolikottide raskust lubatud piirides.

Sotsiaalministri kehtestatud määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine. Antud määruses on kindlaks määratud ka ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) alljärgnevalt:

1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Käesoleva küsitluse raames soovib Lastekaitse Liit selgitada välja lastevanemate vastavad kogemused ja seisukohad/ettepanekud. Küsitluse kokkuvõtte ja analüüsi esitab MTÜ Lastekaitse Liit ettepanekutena tervise- ja tööministri poolt kokku kutsutud kooliõpilaste tervisekaitse töörühmale ja Haridus-ja Teadusministeeriumile.

Palume vastata kõigile küsimustele, see on vajalik küsitluse kinnitamiseks!

Teema aruteludes küsimustiku koostamises osalesid Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Terviseamet.


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!