Uuring "Rahulolu uuring 2019"
Lugupeetud vallakodanik!

Palume teil osaleda Väike-Maarja vallaelanike rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annate vallavalitsusele võimaluse hinnata elanike rahulolu elamistingimustega Väike-Maarja vallas.

Teie poolt antud vastused aitavad lahendada võimalikke probleeme ja kitsaskohti.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, st et teie nime ankeedis ei küsita. Küsitluse paremaks analüüsiks küsime vastaja üldisi andmeid. Teie arvamus on meie kõigi jaoks väga oluline.

Küsimustik koosneb seitsmest küsimusest ning neile vastamiseks kulub keskmiselt kümme minutit. Andmeid kogutakse kuni 20. oktoobrini 2019.

Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõte valla Infolehes ja valla koduleheküljel.

Ette tänades
Indrek Kesküla
vallavanem