Uuring "Füsioterapeutide tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused"
Lugupeetud füsioterapeut!

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsub Teid osalema uuringus „Füsioterapeutide tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused“, mille eesmärk on selgitada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste esinemist Eesti füsioterapeutidel. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur defineerib tööga seotud luu-lihaskonna vaevusi järgmiselt: "tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused on tööst või vahetu töökeskkonna mõjust tingitud või nende tõttu halvenevad lihaste, liigeste, kõõluste, sidemete, närvide, luude ja kohaliku vereringe häired“. Küsimustikule ootame vastama füsioterapeute, kes töötavad koormusega ≥ 0,75 ja on töötanud antud valdkonnas vähemalt ühe aasta.

Küsimustikule vastamine on vabatahtlik, anonüümne ning selles ei küsita Teie delikaatseid isikuandmeid. Saadud tulemusi kasutatakse vaid üldistatud moel, statistiliselt töödeldud kujul. Anonüümsuse tagamiseks ei ole küsimustikule vastamiseks kasutatud arvuti või muu seadme IP-aadressi võimalik tuvastada. Uuringu käigus saadud andmeid kasutatakse ainult lõputöö eesmärkide saavutamiseks. Andmetele on juurdepääs vaid uuringu läbiviijal ning juhendajatel. Ankeetküsitlust täites nõustute, et Teie poolt antud vastuseid analüüsitakse uuringu tulemuste väljaselgitamiseks.

Küsimustikus on kokku 32 küsimust, millele vastamiseks kulub orienteeruvalt 15-20 minutit. Valikvastustega küsimuste puhul märkige palun vastavasse kasti „linnuke“. Kui Te ei leia sobivat vastust, siis kirjutage oma vastus lahtrisse „Muu”.

Tekkinud küsimuste korral kontakteeruge uuringu vastutava uurijaga Kristi Vahur (+372 55 680 135, kristivahur@nooruse.ee) või uuringu teostajaga, füsioteraapia eriala 3. kursuse üliõpilasega Mari Valgepea (+372 52 898 13, valgepea.iram@gmail.com).


Aitäh!