Uuring "18–30-aastaste Eesti elanike ravimijäätmete käitlemine ja teadlikkus"
Lugupeetud vastaja!

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis korraldatakse uuringut, mille eesmärgiks on selgitada 18–30-aastaste Eesti elanike teadlikkust ravimijäätmete käitlemisest ja kuidas nad käituvad ravimijäätmete käitlemisel.

Küsimustikule vastamine on vabatahtlik ja anonüümne. Saadud andmeid töödeldakse üldistatud kujul ja kasutatakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilase lõputöös.

Ankeedi täitmiseks kulub orienteeruvalt 5–10 minutit ning võite selle täitmise katkestada igal ajahetkel. Küsimusele võib olla ka mitu vastust. Kui Teile sobiv vastus puudub, siis kirjutage oma vastus lahtrisse „Muu“.

Suur tänu Teie panuse eest uuringusse!

Küsimuste korral võtke ühendust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala üliõpilasega:
Silver Tabo
silver.tabo@gmail.com


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!