Uuring "Uuring: “Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis”"
Uuring: “Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis”

Lugupeetud füsioterapeut!

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis viiakse läbi uuring teemal „Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis“, mille eesmärgiks on välja selgitada kui palju ning mil moel rakendatakse kaugfüsioteraapiat Eestis 2021/2022 aasta seisuga. Seega palume Teil vastata küsimustikule, millele kulub ca 10 minutit. Valikvastustega küsimuste puhul palun märkige ära teie jaoks sobiv vastusevariant. Kui te ei leia sobivat vastust, siis kirjutage oma vastus lahtrisse „Muu”. Avatud küsimuste puhul palun kirjutada võimalikult täpselt oma vastus. Küsimustele vastates ei ole võimalik eelneva küsimuse juurde tagasi minna.

Lisaküsimuste tekkimisel palun kontakteeruge uuringu vastutava uurijaga Marit Salus (7370243, maritsalus@nooruse.ee) või uuringu teostajaga, füsioteraapia üliõpilasega Rain Tasane (53445798, raintasane@gmail.com).

Head vastamist!