Uuring "Uuring: “Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis”"
Uuring: “Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis”

Lugupeetud füsioterapeut!

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis viiakse läbi uuring teemal „Kaugfüsioteraapia praktiseerimise kaardistamine Eestis“, mille eesmärgiks on välja selgitada kui palju ning mil moel rakendatakse kaugfüsioteraapiat Eestis 2021. aasta seisuga. Seega palume Teil vastata küsimustikule, millele kulub ca 15 minutit (see on vabatahtlik ja võite küsimustikule vastamise katkestada igal ajahetkel)! Teie vastuseid ei ole võimalik kuidagi Teie isikuga kokku viia ja seega on Teie anonüümsus tagatud. Saadud tulemusi kasutatakse ainult uuringu huvides ja neid avaldatakse vaid üldistatud kujul.

Küsimustikus on kasutusel nii avatud, valik- kui “üleminekuküsimused”. “Üleminekuküsimuste” eitava vastuse puhul jäetakse vahele edasised täpsustavad küsimused. Sellest tulenevalt varieerub küsimustikus kogu küsimuste arv vahemikus 7-20. Valikvastustega küsimuste puhul palun märkige ära teie jaoks sobiv vastusevariant. Kui te ei leia sobivat vastust, siis kirjutage oma vastus lahtrisse „Muu”. Avatud küsimuste puhul palun kirjutada võimalikult täpselt oma vastus. Küsimustele vastates ei ole võimalik eelneva küsimuse juurde tagasi minna. Küsimustikku täites esinevad järgmised ametlikud terminid:

Kaugteenus tervishoius, teisisõnu telemeditsiin, telerehabilitatsioon, telepraktika, tähendab tervishoiuteenuste pakkumist distantsilt informatsiooni- ja infotehnoloogia (IKT) abil. See hõlmab turvalist meditsiiniandmete ja -informatsiooni edastamist teksti, heli, video või muul kujul, et ennetada, diagnoosida, ravida ja monitoorida haiguseid;

Kontaktteenus on tervishoiuteenuse osutamise vahetul viisil, mil teenuseosutaja ning patsient asuvad füüsiliselt ühes ruumis;

Põimteenus ehk kombineeritud teenus on kaug- ja kontaktteenuse integreerimine viisil, kus tervishoiuteenuse osutamisel kasutatakse sünkroonset suhtlemist IKT abil vaheldumisi füüsilise vastuvõtuga;
Kontaktfüsioteraapia on füsioteraapia teenuse osutamise viis, mil füsioterapeut ja patsient asuvad füüsiliselt ühes ruumis;

Kaugfüsioteraapia on füsioteraapia teenuse pakkumine distantsilt sünkroonse suhtlusena informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil;

Mobiilirakendus (kõnekeelse - äpp) on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja muudele mobiilseadmetele mõeldud tarkvara;

Videokonsultatsiooni platvorm - Interneti ühendusel toimiv tarkvara, millega on võimalik reaalajas, videovahendusel viia läbi nõupidamist asjatundjaga.

Lisaküsimuste tekkimisel palun kontakteeruge uuringu vastutava uurijaga Marit Salus (7370243, maritsalus@nooruse.ee) või uuringu teostajaga, füsioteraapia üliõpilasega Rain Tasane (53445798, raintasane@gmail.com).

Head vastamist!