Küsitlus "Valmisolek merendusega seotud organisatsioonidega koostöös ühisürituse korraldamiseks."
Antud küsimustik on koostatud Hiiumaa Ametikooli väikesadama spetsialisti aine lõputööks ja selle tulemused aitavad saada ülevaadet merendusega seotud organisatsioonide valmisolekust koostööks ja ühisürituse korraldamiseks. Ankeedi tulemusi kasutatakse üldiste järelduste tegemiseks.
Meedlivale koostööle lootma jäädes,

Rafael Milerman,
Hiiumaa Ametikool
väikesadma spetsialisti eriala


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!