Küsitlus "Küsitlus kuulmispuudega inimestele"
Eesti Vaegkuuljate Liit viib läbi küsitluse kuulmispuudega inimestele.

Küsitluse eesmärgiks on kaardistada kuulmispuudega inimeste probleemid ja vajadused, hinnata probleemide lahendamiseks mõeldud teenuste/abivahendite/erinevate meetmete kättesaadavust ja kvaliteeti. Parem probleemitunnetus aitab leida paremaid ja praktilisi lahendusi kuulmispuudega inimeste igapäevaelu korraldamisele.

Küsimustikku aitasid koostada Eesti Kurtide Liit (EKL) , Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (EKNO) ja teised spetsialistid.

Täname Teid, et olete valmis vastama järgmistele küsimustele.