Uuring "Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides"
Lugupeetud omavalitsuse esindaja!

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 annab lastele õiguse oma seisukohtade väljendamiseks ning kohustab osalisriike võimaldama lastel arvamuse avaldamist neid puudutavates küsimustes ning arvestama nende arvamusega.

Valdkonna kaardistamiseks ja omavalitsuste töö tõhustamiseks viib MTÜ Lastekaitse Liit läbi kordusuuringu „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Uuringu eesmärk on analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutust võrreldes 2013 aastaga.

Uuringu eesmärgiks on leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada lapsesõbralikke omavalitsusi.

Palume vastata valikvastustega ankeetküsitlusele igapäevasest töökogemusest lähtuvalt.

Kogutud andmeid kasutatakse üldistatud kujul ainult uurimuslikel eesmärkidel. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele (va näited headest praktikatest).

Oleme väga tänulikud aja ja panuse eest.
MTÜ Lastekaitse Liit


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!