Küsitlus "Uurimistöö “Tsöliaakiahaigete patsientide ravimite ja toidulisandite kasutamise nõustamine üldapteegis — apteekrite ja patsientide tagasiside”. Küsimustik patsientidele"
Lugupeetud patsiendid!

Minu nimi on Katerina Fedorova. Õpin Tartu Ülikoolis, meditsiiniteaduste valdkonnas proviisori erialal. Kirjutan uurimistööd teemal „Tsöliaakiahaigete patsientide ravimite ja toidulisandite kasutamise nõustamine üldapteegis — apteekrite ja patsientide tagasiside“.
Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada tsöliaakiahaigete kogemused seoses gluteeni sisaldusega ravimites ning apteekrite nõustamise kohta sellel teemal.
Kuna ravimites ja toidulisandites võib sisalduda gluteeni, peavad patsiendid küsima selle kohta eraldi proviisori või farmatseudi käest. Proviisorite ja farmatseutide teadmised ja kogemused gluteeni kohta võivad erineda ning samas võib ka erineda nõustamise kvaliteet.
Antud küsitluse tulemuste baasil saaks välja selgitada võimalikke puudusi tsöliaakiahaigete patsientide nõustamises apteekrite poolt. See omakorda võimaldaks tulevikus parandada apteegiteenuse kvaliteeti nimetatud patsientidele ning samas vältida nendel varjatud gluteeni tarbimist, mis võiks negatiivselt mõjutada nende tervist.
Uuringu teostamiseks kasutatakse uuringukeskkonda Connect.ee. Uuringus osalemine on anonüümne ning Teie vastuseid ja Teie isikut ei seostata. Uuring on vabatahtlik ning Teil on õigus sellest igal hetkel loobuda. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes kümme minutit.
Hea meelega vastan tekkinud küsimustele.

Vastuseid ootama jäädes ja ette tänades

Lugupidamisega
Katerina Fedorova
stud pharm IV
e-mail: katerina.fedorova@mail.com