Uuring "Teenusedisaini kasutamise kohta Eesti kinnisvara haldus- ja hooldusettevõtetes"
Lugupeetud ettevõtja!

Olen Tarmo Kuusk ja koostan Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor lõputööd teenusedisaini kasutamise kohta Eesti kinnisvara haldus- ja hooldus mikro- ja väikeettevõtetes ning selle kasutusvõimalustest. Teemat on senini uuritud vaid üldiselt.
Teenusedisain on teenuse kogemuse kasulikult, kasutatavalt, soovitult, tõhusalt ja tootlikult planeerimine ja kujundamine (Moritz, S, 2009). Minu uuringu eesmärgiks on selgitada välja, kas ettevõtetes on kasutusel teenusedisaini tasuvuse mõõtmise metoodika, mis põhjustel see puudub ning saadud teabe põhjal koostada lihtsustatud mudel (matriits, küsimustik) teenusedisaini tasuvuse mõõtmiseks ettevõttes. Olles ise väikeettevõtja pean oluliseks efektiivseid vahendeid teenusekvaliteedi parendamiseks ja arendamiseks ning sellest tasuvuse mõõtmiseks.
Ankeedi täitmiseks kulub ligikaudu 10-15 minutit. Küsitlus on konfidentsiaalne ja vastuseid kasutatakse üksnes uurimistöö eesmärkidel.
Juhul, kui Teil on soov saada kokkuvõtet uuringu tulemustest, palun saatke mulle vastavasisuline kiri tarmo.kuusk@eek.ee . Jagan uuringu tulemusi meeleldi! Olen väga tänulik, kui leiate aega küsimustik täita kohe või hiljemalt 31. oktoober 2021. Kui Teil tekib küsimusi, võtke minuga ühendust kas ülaltoodud elektronposti aadressil või tel: 51 09 518.
Usun, et küsimustiku täitmine aitab Teid oma ettevõtte arengu kavandamisel.

Suur tänu ette!

Tarmo Kuusk