Küsitlus "Pärnamäe küla elanike rahulolu uuring 2024"
Hea Viimsi valla Pärnamäe küla elanik!
Selleks, et külaelu ikka aina paremini edeneks ning kõikide külaelanike murede, ideede ja soovidega oleks võimalik arvestada, palume Sul leida 10 minutit ja täita alljärgnev küsimustik. Kui vastamine jääb pooleli, siis juba antud vastused säilivad ja saad jätkata Sulle sobival ajal. Küsitlus on anonüümne.

Tulemustest lähtuvalt on võimalik saada ülevaade külas valitsevast hetkeolukorrast, määratleda ära uued eesmärgid ning oma tegevuses liikuda edasi suunal, mis arvestaks külainimeste huve ja vajadusi.

Kui Sa ei soovi mõnele küsimusele vastata, ei pea te seda tegema. Meie jaoks on väga oluline, et jagaksid oma olukorda, mõtteid ja suhtumisi, et meie kõikide elu külas paremaks muuta!

Kõik ettepanekud on oodatud, sest vaid Sinu arvamustest lähtudes saame teada, millega peaks meie külas esmajoones tegelema.

Toredat koostööd soovides,

MTÜ Pärnamäe Külaselts juhatus


Uuring on lõppenud ja vastuseid ei aktsepteerita enam.
Täname teid huvi eest.


Tänud Teie vastuste eest, soovitan seda lehekülge - uuringute loomine on lihtne Connect.ee!