Connect.ee pakub erinevaid registreerimisvõimalusi - vastavalt teie vajadustele.

 
 
Tasuta
uuringud
Professionaalsed
uuringud
Maksumus Tasuta 53.50 EUR
Tellimisperiood piiramatu 12 kuud
Maksimaalselt respondente uurimuse kohta 500 piiramatu
Uurimuste arv piiramatu piiramatu
Maksimaaalselt küsimusi uurimuse kohta piiramatu piiramatu
Tulemuste kokkuvõte ok ok
Täielik andmete allalaadimine (iga respondendi vastused) Excelisse ok ok
Muuda uuringu nahka muutmaks logot ok ok
Võimalikud diagrammitüübid
     
ok
ok
Lisada lisakeel ok ok
Vastusvariantide randomiseerimine ok ok