Tulemused

Tulemuste statistika ja informatsioon vastajate kättesaadavuse kohta on kättesaadav kohe - niipea, kui esimene vastaja on uuringu lõpetanud. Seetõttu on lihtne jälgida uuringu kulgu; näha, kes pole veel osalenud ja uuringukutseid uuesti saata.
Connect.ee pakub iga uuringu kohta järgnevat informatsiooni:
  • Tulemuste kokkuvõte küsimuste põhjal kaasa arvatud graafikud ja protsendid.
  • Vastajate kokkuvõte (informatsioon iga vastaja kohta).
  • Kõik vastused vastajalt (Exceli formaadis).
  • Saate edastada tulemuste kokkuvõtte ka teistele kasutades spetsiaalset linki.

Uuringu "Väärtuste süsteem" tulemused
Tulemused Vastajad Excel Saada tulemused
Saatke tulemuste kokkuvõte teistele kasutades spetsiaalset linki.
"Uuring "Väärtuste süsteem"" tulemused on kättesaadavad: